Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
178.Vyčíslete rovnici: As2S3 + HNO3 H3AsO4 + H2SO4 + NO2 + H2OAs2S3 + 28 HNO3 2 H3AsO4 + 3 H2SO4 + 28 NO2 + 8 H2O