Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
185.Do roztoku obsahujícího 9 g CuCl2 bylo přidáno 4 g železných pilin. Kolik gramů mědi vzniklo?4,25 g Cu