Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
195.Kolik gramů NH3 se uvolní úplným rozkladem (při zahřívání) 20 g 20% roztoku NH4OH?1,9 g NH3