Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
196.Jaká bude hmotnost AgNO3 potřebného k přípravě 20 g bromidu stříbrného ?18,2 g AgNO3