Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
198.Kolik gramů 65% HNO3 je třeba k nitraci 156 g benzénu?193,85 g