Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
207.Kolik gramů železa bude třeba k reakci se síranem měďnatým,při které se má vyloučit 20 g mědi?8,8 g