Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
213.Kolik tun oxidu hlinitého je třeba na výrobu 5 t hliníku?5,47 g