Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
216.Kolik molů PbI2 vznikne při reakci 5 molů KI s nadbytkem Pb(NO3)2?2,5 molů