Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
220.Kolik molů PbI2 vznikne při reakci 5 molů KI s nadbytkem Pb(NO3)2?5,47 g