Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
221.Tepelným rozkladem KClO3 vzniká KCl a molekulový kyslík.Kolik g KCl vzniklo, jestliže se při reakci uvolnilo 0,03 molu kyslíku?1,49 g