Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
230.Kolik cm3 roztoku 15% H2O2 o hustotě 1 g.cm-3 je třeba na přípravu 36,4 g PbSO4 reakcí s PbS ? 108,9 cm3