Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
617.Ca(H2PO4)2dihydrogenfosforečnan vápenatý