Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
643.NH4H3P2O7trihydrogendifosforečnan amonný