Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
4.Vypočtěte hustotu vodíku za normálních podmínek9.10-5 g.cm-3