Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
5.Jaký objem v litrech má za normálních podmínek 3,0115.1024 molekul chloru?112 l