Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
7.Určete hmotnost 1 molu plynu, když víte, že jeho hustota je 1,34 g.dm-3.30 g