Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
17.Jaké je látkové množství 1,716.1024 kationtů Na+?2,85 mol