Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
23.Vypočtěte molární hmotnost skalice modré.249,7 g.mol-1