Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
24.Jaká je hmotnost 2,02.10-2 molu dusičnanu stříbrného?34,34 g