Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
27.Kolik atomů olova obsahuje 11,5 g molekul oxidu olovičitého?2,9.1022