Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
29.Kolik atomů síry obsahuje 96,5 g molekul siřičitanových aniontů?7,26.1023