Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
30.0,75 mol prvku má hmotnost 24 g. O který prvek se jedná?síra