Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
37.Vypočtěte hmotnostní zlomek vody v zelené skalici, tj. FeSO4.7H2O.45,4 %