Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
38.Vypočtěte hmotnostní zlomek sodíku, dusíku a kyslíku v dusičnanu sodném.27 % , 16,5 % , 56,5 %