Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
42.Vypočtěte hmotnostní zlomek vápníku v uhličitanu vápenatém.40 %