Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
46.Z železných rud jsou nejznámější krevel (Fe2O3) , magnetovec (Fe3O4) a ocelek (FeCO3). Zjistěte obsah železa v těchto rudách.69,9 %, 72,4 %, 48,2 %