Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
48.Vypočtěte,kolik gramů jednotlivých prvků je v 1 g uhličitanu sodného.0,4338 g Na, 0,1133 g C, 0,4528 g O