Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
50.Vypočtěte hmotnostní zlomky dusíku v oxidu dusnatém, dusičitém a dusičném.46,7 %, 30,4 %, 25,9 %