Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
51.Vypočtěte hmotnostní zlomek oxidu dusičného v dusičnanu vápenatém. 66 %