Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
53.Vypočtěte hmotnostní zlomek oxidu fosforečného v fosforečnanu vápenatém. 45,7 %