Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
54.Vypočtěte hmotnostní zlomek oxidu vápenatého ve vápenci. 56 %