Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
57.Vypočtěte hmotnostní zlomek vody v dekahydrátu síranu sodného (Na2SO4.10H2O). 55,9 %