Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
58.Vypočtěte hmotnostní zlomek vody v Na2S2O3.5H2O. 36,3 %