Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
59.Vypočtěte hmotnostní zlomek vody v FeCl3.6H2O. 40 %