Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
61.Vypočtěte hmotnostní zlomek CuSO4 v CuSO4.5H2O. 63,9 %