Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
63.Vypočtěte,kolik gramů sodíku je v 5 g uhličitanu sodného.2,169 g