Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
64.Vypočtěte, kolik kilogramů sodíku je v 230 kg chloridu sodného.90,48 kg