Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
69.Určete sumární vzorec sloučeniny, která obsahuje 42,46 % draslíku, 15,16 % železa, 19,56 % uhlíku a 22,82 % dusíku.K4Fe(CN)6