Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
72.V kolika kilogramech vody je 10 kg vodíku?89,3 kg