Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
130.Vyčíslete rovnici: CaSO4 + C CaS + CO CaSO4 + 4 C CaS + 4 CO