Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
151.Vyčíslete rovnici: Cr2O72- + H+ + I- I2 + Cr3+ + H2OCr2O72- + 14 H+ + 6 I- 3 I2 + 2 Cr3+ + 7 H2O