Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
184.13 g PCl3 se oxiduje na PCl5.Kolik g KMnO4 je třeba k přípravě potřebného chloru?5,98 g KMnO4