Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
200.Vypočítejte hmotnost 10% kys.octové potřebné k reakci s 32,7 g Zn?600 g