Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
206.Kolik tun CaO bylo získáno tepel.rozkladem 125 t CaCO3 je-li výtěžek reakce 90%?63 t