Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
214.Kolik kilogramů 60% H2SO4 je třeba, aby její reakcí s fosforečnanem vápenatým vznikla 1 t dihydrogenfosforečnanu vápenatého?5,47 g