Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
215.Kolik molů CaCl2 vznikne při reakci 5 molů HCl a 4 molů Ca(OH)2?2,5 molů