Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
217.Reakcí FeS2 s molekulovým kyslíkem vzniká FeO a SO2.Kolik g FeO vzznikne působením 0,6 molu kyslíku?28,8 g