Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
222.Kolik molů PbCl2 vznikne při reakci 7 molů KCl s nadbytkem Pb(NO3)2?3,5 molů