Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
223.Tepelným rozkladem KMnO4 vzniká MnO2,manganan draselný a kyslík.Kolik g MnO2 vzniklo,jestliže se při reakci uvolnilo 0,08 molu kyslíku?6,96 g