Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
228.Kolik cm3 roztoku 8% HCl o hustotě 1 g.cm-3 je třeba na přípravu 2,52 g MnCl2 reakcí s MnO2? 36,5 cm3